6 Naamlijsten van pastoors van de parochie over de jaren 1662-1967,… (Regionaal Archief Rivierenland)

Inventaris van de archieven van de RK parochie H. …

3 1 Inleiding De eerste schriftelijke vermelding van Merkelbeek die momenteel bekend is komt uit het Landskapittel van Susteren dat dateert van 1234 waarin de zelfstandige parochie Merkelbeek werd genoemd. Tussen 1336 en ca was de parochie echter niet meer zelfstandig en heeft zij korte tijd tot de eigendommen van het kapittel te Sittard …

Overzicht Archief van de Parochie, Voorheen Statie, van …

Een deel van het archief van de oude Boom (vermengd met stukken die tot het archief van de nieuwe Boom of tot het schoolarchief behoren) was in 1967 door bemiddeling van de Stichting Centraal Archief Katholiek Amsterdam aan het gemeentelijk archief van Amsterdam in bewaring gegeven.

Overzicht Archief van de Parochie van de Heilige

Het archief van het kerkbestuur, met alles wat verband houdt met de zorg voor het materiële, d.w.z. de verwerving, het onderhoud en de vervreemding van eigendommen van statie/ parochie, waarin uiteraard de zogenaamde ‘kerkfabriek’ (de exploitatie van het kerkgebouw) de voornaamste plaats inneemt.

Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Buren, …

De bewaarplaats voor het archief werd gewijzigd bij de restauratie van de kerk in de jaren zeventig. in 1993 werd het archief overgebracht naar de archiefbewaarplaats in Buren. Hiertoe werd een overeenkomst met het …

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SINT …

7 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE SINT-SALVATOR TE MEERLE KERKELIJK ARCHIEF 1 Kerkbestuur 1 Oud Regime brief uit bisdom Mechelen aan de pastoor van Meerle over het beleggen van het ontvangen kapitaal, 6 dec Hypotheek kantoor te Turnhout, SEDERT 1967 VAN DE H. LIDUINA EN DE …

John Propitius Oude Kerk Barneveld De Heer is God en

Mar 29, 2014 · John Propitius Oude Kerk Barneveld De Heer is God en niemand meer van Feike Asma. Ergens begin jaren 1980.

Oude en voorhistorische beukenbossen van de Karpaten …

De UNESCO-werelderfgoedinschrijving Oude en voorhistorische beukenbossen van de Karpaten en andere regio’s van Europa vormt een internationaal beschermd gebied met afzonderlijke boscomplexen, waarvan er zes in Oekraïne, vier in Slowakije en vijf in Duitsland liggen.

Archief van de parochie Rossum – Archives Portal Europe

Het bisdom heeft dan al de intentie de beide parochies ook samen te voegen tot één parochie, tegelijk met de bouw van een nieuwe kerk en de sluiting van de kerk te Hurwenen. De nieuwbouw van een kerk wordt echter pas in 1966/1967 gerealiseerd en de kerk te Hurwenen pas in 1975 gesloten.

About: qvsr