Aanpassing Grossmann-clausule in het aanbestedingsdocument aan te bevelen!

Aanpassing Grossmann-clausule in het …

Aanpassing Grossmann-clausule in het aanbestedingsdocument aan te bevelen! dinsdag 15 juli 2014 Uit recente jurisprudentie is gebleken dat – als de ‘Grossmann-clausule’ dat bepaalt – een inschrijver niet mag “meeliften” op vragen van andere inschrijvers.

‘Meeliften’ op vragen inschrijvers aanbesteding en de

‘Meeliften’ op vragen inschrijvers aanbesteding en de Grossmann-clausule 18.07.2014 ‘Meeliften’ op vragen inschrijvers aanbesteding en de Grossmann-clausule. Uit de onderstaande zaak blijkt dat – als de ‘Grossmann-clausule’ dat bepaalt – een inschrijver niet mag ‘meeliften’ op vragen van andere inschrijvers.

Actueel | Nysingh advocaten-notarissen

Aanpassing Grossmann-clausule in het aanbestedingsdocument aan te bevelen! Berge, Ingrid van den, Zweers-te Raaij, Dorien | dinsdag 15 juli 2014 Uit recente jurisprudentie is gebleken dat – als de ‘Grossmann-clausule’ dat bepaalt – een inschrijver niet mag “meeliften” op vragen van andere inschrijvers.

Assurantieadviseur is meer dan een doorgeefluik – …

Hoewel de adviseur gezien de uitspraak van het Hof van 2014 niet gehouden is te controleren of de klant aan de gestelde voorwaarden/eisen heeft voldaan, is het bewijstechnisch aan te bevelen om het bewijs van naleving van de voorwaarden/clausules bij de klant op te vragen en in het dossier te bewaren.

Ouderdomsclausule bij verborgen gebreken

Gezien het belang van de exacte formulering van de ouderdomsclausule, doet een koper er goed aan om voor het tekenen van het contract deze clausule goed onder de loep te nemen. Een koper hoeft ook niet direct akkoord te gaan met het opnemen van een ouderdomsclausule in het contract.

De hardship clausule – Alto Advocaten

Bijgevolg is het aan te raden vooraf deze situatie te regelen in het contract door middel van een hardship clausule. Zo heeft clausule 1 het vrij algemeen over “onvoorziene omstandigheden dan zal de rechter de vervulling van de voorwaarden vaststellen en de aanpassing van het contract bevelen.

Aanbestedingsplicht | PIANOo – Expertisecentrum …

Het is niet toegestaan een opdracht te splitsen met het oogmerk u te onttrekken van een aanbesteding, noch mag uw keuze voor een specifieke methode van berekening van de geraamde waarde het oogmerk hebben u te onttrekken aan de toepassing van de Aanbestedingswet 2012.

Stap 3:Uitvoeren van de beleidsdoorlichting

Ook bij zelf uitvoeren is het aan te bevelen om vooraf afspraken vast te leggen, zeker als de doorlichting wordt uitgevoerd door een afzonderlijke organisatie binnen het departement, zoals de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) bij Buitenlandse Zaken of het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum …

Resultaat marktconsultatie IBARC2. Versie: 1, 30 …

De resultaten uit de één op één gesprekken en de bevindingen uit de evaluatie van die resultaten zijn in dit document uitgeschreven. 1.4 Doel van dit document Dit document heeft als doel om alle op de marktconsultatiedag gedeelde relevante informatie schriftelijk vast te leggen en in het kader van een transparante procesvoering met alle …

Asbest na kopen woning – Verborgen gebreken

Omdat het aantreffen van asbest veel specialistische vragen met zich meebrengt, is het zeker aan te bevelen om hier deskundige hulp bij in te roepen. Ten eerste op bouwkundig gebied. Het is verstandig om een bouwkundig expert het asbest te laten onderzoeken en u te laten adviseren over de eventuele sanering en de …

About: qvsr