BATEN-LASTEN DIENSTEN

Agentschappen Rijksoverheid | Rijksoverheid | …

Agentschappen zijn uitvoerende diensten van ministeries. Zij leveren zelfstandig en tegen betaling producten of diensten aan organisaties binnen het Rijk.

Agentschappen (baten-lastendiensten) – Parlement.com

Het is wel onderdeel van de rijksdienst, maar heeft een grotere zelfstandigheid dan de departementale (buiten)diensten. Er is bij een agentschap dus sprake van interne verzelfstandiging. 2.

Betekenis Baten-lastendienst

Baten-lastendienst Een dienstonderdeel van een ministerie met een grotere zelfstandigheid dan andere departementale diensten. Deze grotere zelfstandigheid laat onverlet dat er sprake is van ministeriële verantwoordelij [..]

BATEN-LASTEN DIENSTEN – rijksbegroting.nl

BATEN-LASTEN DIENSTEN 1. Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) 1.1 Inleiding. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bestaat uit een College en een secretariaat dat is ondergebracht in een agentschap (aCBG). Het College is een organisatie met een zelfstandige bevoegdheid …

3. DE BATEN-LASTEN DIENSTEN – rijksbegroting.nl

DE BATEN-LASTEN DIENSTEN Dienst ICT Uitvoering (DICTU) Profiel. De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) wordt binnen het Ministerie van EL&I verantwoordelijk voor het leveren van ICT services en ondersteuning aan alle onderdelen van het ministerie. Daarnaast levert de DICTU ondersteuning aan enkele aan het ministerie aanverwante …

[PDF]

Baten en lasten van de overheid – fons-vernooij.nl

diensten volstaan kon worden met het ‘geïntegreerde verplichtingen-kasstelsel’ en dat de invoering van de kapitaaldienst beperkt kon blijven tot diensten waarvoor het in een reële behoefte zou voorzien.

Instellen van een agentschap | Kenniscentrum …

Agentschappen (de oude naam is baten-lastendiensten) zijn in de uitvoering werkzame intern verzelfstandigde dienstonderdelen van een ministerie met een eigen sturingsmodel en financiële administratie.

Evaluatie van het baten-lastenmodel; Brief regering

Hierbij bied ik u namens het kabinet het rapport «De baten en lasten van het baten-lastendienstmodel; evaluatie van de Regeling baten-lastendiensten 2007» 1 aan. De huidige regeling 2 is inmiddels vier jaar in werking.

About: qvsr