Besluit op Wob-verzoek over beleid voor het al dan niet onbelast afboeken van een rekening-courant door een directeur-groot aandeelhouder

[PDF]

Wettelijk kader Inventarisatie documenten – …

openbaarmaking daarvan in het kader van de Wob heb ik al een besluit genomen. Ik heb laten nagaan welke andere documenten voorhanden zijn die op uw verzoek betrekking hebben.

[PDF]

[Ti C) iii – Informatie van de Rijksoverheid

hebben gemist en dit ook niet meer kunnen herstellen door het opleggen van een Als een standpunt in vooroverleg wordt gevraagd dan wordt (mede op basis van het Besluit fiscaal bestuursrecht van 15 februari 2016, nr. BLKB 2016/19, De fiscale behandeling van een rekening-courant-positieheeft over het algemeen

Belastingdienst accepteert belastingvrij wegstrepen

In het memo wordt medewerkers van de Belastingdienst aangeraden om te wachten met het regelen van de aangifte van een DGA over lopende jaren als zij in de aangifte vennootschapsbelasting van een vennootschap zien dat een vordering op de DGA in enig jaar verdwijnt.

Bob Willemsen (@bobwillemsen74) | Twitter

ProceD is door Cedeo weer voor drie jaar geaccrediteerd om studiebijeenkomsten te verzorgen voor accountants en belastingadviseurs!

Datum 14 maart 2018 Betreft WOB-verzoek naar …

De rente die de by zeif aan haar financiers betaalt, jaar werkt als beste basis het gemiddelde van het T-rendement en het Voor de variabele rente op een lening met een Iooptijd korter dan 10 het risico dat u de lening niet terugbetaalt of het rentetarief vast is of variabel de rente op de markt voor particuliere beleggers volgende factoren: De

besluit – English translation – bab.la Dutch-English

Wij zouden het met het oog op de komende begrotingsprocedure ten zeerste toejuichen als de Raad zich hier van zijn inschikkelijke kant liet zien en samen met ons een besluit zou nemen. It really would be most welcome for the forthcoming budgetary procedure if the Council could be accommodating here and vote with us.

[PDF]

Besluit – search.nvao.net

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master over de totstandkoming van het oordeel op standaard 4. Bij e-mail van 25 mei 2016 heeft de De opleiding ontvangt voor standaard 2 het oordeel voldoende.

[PDF]

Besluit – genkervv.be

geeft gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat. Door de uitzending van het programma Zembla van 5 oktober 2016 zijn vragen gerezen over de Op de website van het RIVM is voor het …

Rente rekening courant schuld en DGA – Jongbloed …

De Belastingdienst heeft een speciale site over de rekening-courant van de aandeelhouder Als de B.V. haar verplichtingen niet kan nakomen door rekening-courantopnamen door de DGA, dan kan dit een onrechtmatige daad tot gevolg hebben. aangezien deze gewoon op het internet staan. Het standpunt van het Hof dat de …

FiscaalTotaal – Alles Over

Rekening-courant. Fiscale wijzer DGA – 2018. Een rekening-courantverhouding die wisselend debet- en creditstanden kent, is een schuldvordering in de zin van artikel 3.92, lid 2, onderdeel a, ten eerste, Wet IB 2001.

About: qvsr