De Nieuwe Bijbelvertaling van 2002

NBV.nl – Nederlands Bijbelgenootschap

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

NBV En Andere Vertalingen · Revisie · Bijbelse Namen · Zoeken · Correcties

Genesis 1 – Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) – debijbel.nl

 ·

Genesis. De schepping van hemel en aarde. 1 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.-2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de …

Bijbelvertalingen online | Vlaamse Bijbelstichting

Willibrordvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling. De Willibrordvertaling 1995 is sinds 10 november 2002 beschikbaar op internet. Tot in 2015 kon men de Willibrordvertaling én de Nieuwe Bijbelvertaling in twee kolommen parallel naast elkaar raadplegen op de website van de Nederlandse Katholieke Bijbelstichting. de Willibrordvertaling én de

Nieuwe bijbelvertaling in het Hongaars verschenen

De huidige leider van de CE-beweging, Ferenc Visky, schreef een voorwoord bij de nieuwe bijbelvertaling. Volgens András Visky, de jongste zoon van Ferenc Visky en directeur van uitgeverij Koinónia, is de vertaling van Kecskeméthy relatief modern in vergelijking met de oude Karóly.

Nieuwe bijbelvertaling zal net zo snel wennen als

Ze verschilden van mening of de oplossing gezocht moet worden in een herziening van de Statenvertaling of in aansluiting bij de Nieuwe bijbelvertaling 2002, waaraan protestanten en katholieken op

Bijbelvertalingen – Truth – AllAboutTruth.org

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004) – Na zo’n 10 jaar vertaalwerk werd in 2004 de Nieuwe Bijbelvertaling gepubliceerd. Deze NBV was het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting, het Vlaams Bijbelgenootschap en de Vlaamse Bijbelstichting.

De Nieuwe Bijbelvertaling – Wikipedia

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een oecumenische Bijbelvertaling in het Nederlands uit 2004. Deze is naast de Statenvertaling en de NBG 1951 een van de officiële Bijbelvertalingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Uitgever: Nederlands Bijbelgenootschap, Katholieke Bijbelstichting

Nieuwe Bijbelvertaling, NBV, 2004, nieuws en uitgaven

De presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling is voor de vertalers een afsluiting van een intensieve periode waarin verschillende teams de bijbelboeken vertaald hebben in goed hedendaags Nederlands. Het vertaalproject NBV is gestart met de bedoeling om voor de toekomende tijd een actuele en betrouwbare bijbelvertaling beschikbaar te hebben.

Bijbel Online – EO.nl/Bijbel

Op Bijbel Online lees je de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hier vind je inleidingen op de Bijbelboeken, thema’s en studies met extra uitleg. Bijbel Online. In de Bijbel raken de wereld van God en de wereld van mensen elkaar. Ontdek wie God is en wat Hij met jou te maken heeft.

Bijbelvertaling – Wikipedia

Voor de Nieuwe Bijbelvertaling en de Groot Nieuws Bijbel kon men in de tweede helft van de twintigste eeuw gebruikmaken van nog oudere handschriften op papyrus, zoals de Papyrus 45 en 46 van de Chester Beatty papyri en Papyrus 66 en 75 van de …

Geschiedenis van  ·

About: qvsr