De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland – Welkom!

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

Lees Verder · Het Forum Als Synode · De Brexit Van Willibrord

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland | De Leesclub …

Glip eens binnen bij de oud-katholieken. Recensie van Peter-Ben Smit (red.), De Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Een inleiding. De schrijvers. Theoloog Peter-Ben Smit (1979) is hoogleraar aan de VU en aan het oud-katholieke seminarie in Utrecht.

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland – Parochies, …

Welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek. Ze wil echter niet onveranderlijk en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.

De Oud – Katholieke Kerk van Nederland – facebook.com

De Oud – Katholieke Kerk van Nederland has 395 members. De Oud-Katholieke Kerk is een kerk waarin je persoonlijk je geloof in God intens en vroom kunt

De Oud – Katholieke Kerk van Nederland Öffentliche …

De Oud – Katholieke Kerk van Nederland hat 393 Mitglieder. De Oud-Katholieke Kerk is een kerk waarin je persoonlijk je geloof in God intens en vroom kunt

De oud-Katholieke Kerk van Nederland – Peter Ben Smit

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland.qxp_De Oud-Katholieke Kerk van Nederland-omslag 05-04-18 08:56 Pagina 1. Peter-Ben Smit (1979) is bijzonder hoogleraar Oude katholieke kerkstructuren aan de

Oudkatholieke Kerk – Wikipedia

De oudste oud-katholieke kerkgemeenschap, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (1723), onderhoudt nu weer sterke oecumenische banden met de Rooms-Katholieke Kerk, hoewel deze toenadering in 1998 toch weer bemoeilijkt werd als gevolg van de (door Rome principieel afgewezen) openstelling van het priesterschap voor vrouwen.

Voortgekomen uit: Rooms-Katholieke Kerk, vanaf 1702/1723

okkn.nl de oud-katholieke kerk van nederland – welkom!

okkn.nl Kerk voor mensen van nu met aandacht voor diaconaat spiritualiteit en oecumene

Jan van der Steen – Pastoor – Oud-Katholieke Kerk van

 ·

Pastoor in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Locatie Rotterdam en omgeving, Nederland Bedrijfstak Individuele en familiale services. Huidig: Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Amaris Zorggroep, Zin in Supervisie; Vorig: Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Koninklijke Landmacht,

Titel: Pastoor in de Oud-Katholieke …

Lijst van oudkatholieke kerken in Nederland – Wikipedia

Dit is de (incomplete) lijst van (voormalige) kerkgebouwen die behoren tot de Oudkatholieke Kerk van Nederland.

About: qvsr