ECLI:NL:CBB:2016:321 Volledige tekst uitspraak

ECLI:NL:CBB:2016:321 Volledige tekst uitspraak

 ·

Volledige tekst uitspraak; Verrijkte uitspraak; ECLI:NL:CBB:2016:321 Inhoudsindicatie Uit de uitspraak van 1 december 2015 (ECLI:NL:CBB:2015:370) volgt niet dat het contractvereiste per definitie in strijd is met de artikelen 11 en 13 van de Zvw. Dat is alleen het geval voor zover het ontbreken van een contract ertoe kan leiden dat de huisarts …

ECLI:NL:CBB:2016:275 Volledige tekst uitspraak

 ·

Bij besluit van 1 oktober 2014 (het primaire besluit) hebben verweerders een last onder dwangsom opgelegd wegens mogelijke overtreding van artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet (Wtw) ter hoogte van € 5.000,- per overtreding.

[PDF]

Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht, aflevering …

De link onder de uitspraak leidt door naar de volledige tekst van de uitspraak. 2 . Inhoud . In deze Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht vindt u de volgende onderwerpen: ECLI:NL:CBB:2016:69. Naar inhoudsopgave. Omgevingsrecht Wabo …

Uitspraak ECLI:NL:CRVB:2017:2406 – …

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 3 oktober 2016, 16/3387 (aangevallen uitspraak) …

Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie

In de uitspraak oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat deze kosten op een taxatierapport moeten worden gebaseerd (de ‘taxatiebenadering’) en niet op de daadwerkelijk betaalde aankoopprijs (de ‘werkelijke kostenbenadering’). Vervolgens legt zij uit dat die taxatiebenadering ook geldt als de gronden zijn aangekocht voordat het …

Uitspraak 201603427/1/V6 | Raad van State

Zoals het CBb in deze uitspraak, onder verwijzing naar het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 19 december 1989, Kamasinski tegen Oostenrijk, ECLI:NL:XX:1989:AD0982, heeft overwogen, moet degene aan wie de sanctie is opgelegd kunnen begrijpen wat er in de procedure gebeurt en moet hij in staat zijn een …

Tuchtrecht | | ECLI:NL:TACAKN:2016:49

– een op 12 januari 2016 ingekomen brief van de gemachtigde van klaagsters van 11 januari 2016, met als bijlagen – onder meer – een aantal nadere producties bij …

De twee Armeense kinderen uit Amersfoort mogen niet …

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak over de asielaanvraag met zaaknummer 201806190/1. Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de voorzieningenrechter met zaaknummer 201806403/1.

About: qvsr