ECLI:NL:RBGEL:2017:595 Volledige tekst uitspraak

ECLI:NL:RBGEL:2017:595 Volledige tekst uitspraak

 ·

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering ten aanzien van de materiële schade dient te worden afgewezen, omdat zij vrijspraak heeft bepleit. Ten …

ECLI:NL:RBGEL:2017:583 Volledige tekst uitspraak

 ·

Bij brief van 16 januari 2017 heeft verzoeker beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar van 19 december 2016. Het verzoek is behandeld ter zitting van 19 januari 2017. Namens verzoeker zijn verschenen zijn gemachtigde en mr.

ECLI:NL:RBDHA:2017: PDF – docplayer.nl

1 ECLI:NL:RBDHA:2017:2607 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16_8226 IBPVV Belastingrecht Eerste aanleg – enkelvoudig Eiseres is ten aanzien van haar salaris vrijgesteld van inkomstenbelasting en nietpremieplichtig voor de volksverzekeringen. …

Bed-bad-brood-uitspraken Centrale Raad van Beroep …

De volledige tekst van de uitspraak, ECLI:NL:RVS:2015:3415, staat vanaf 9:30 uur op de website van de Raad van State. Bij de uitspraak zal de Afdeling bestuursrechtspraak een persbericht uitbrengen.

NJ – Nederlandse Jurisprudentie :: Jure.nl

Op Jure.nl vind je jurisprudentie uit de NJ – Nederlandse Jurisprudentie – Bekijk gratis recente jurisprudentie uit de NJ

Rechtspraak.nl – AanbestedingsCafe

De door het college verstrekte informatie over de eigen bijdrage voldoet niet aan de gestelde maatstaf in de uitspraak van de CRvB van 25 oktober 2017, (ECLI:NL:CRVB:2017:3358). Ten onrechte is in de Verordening opgenomen dat het college bij nadere regelin

[PDF]

Uitspraak Geschillencommissie Financiële …

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2017-595 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. dr. S.O.H. Bakkerus en Datum uitspraak : 6 september 2017 Aard uitspraak : Bindend advies Samenvatting De volledige procedure met de

Eerste aanleg – enkelvoudig Civiel recht – uitspraken.nl

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Uitspraken – vertrouwenslieden.nl

Van iedere uitspraak is een samenvatting gemaakt, de volledige tekst van iedere uitspraak kan worden gedownload. Ook uitspraken van voorgangers van de LCvV (dus van voor 2007) kunnen van belang zijn voor de uitleg van de Wmcz.

Citeren en parafraseren | Bron- en literatuurgebruik

Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen. Parafrase met citaat. W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama.

About: qvsr