ECLI:NL:RBGRO:2001:AB0599 Volledige tekst uitspraak

ECLI:NL:RBGRO:2002:AE5826 Volledige tekst uitspraak

 ·

Volledige tekst uitspraak; Verrijkte uitspraak; ECLI:NL:RBGRO:2002:AE5826 Inhoudsindicatie – Instantie Arriva is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij appèldagvaarding d.d. 8 maart 2001. Bij conclusie van eis in hoger beroep heeft Arriva gevorderd het vonnis van de kantonrechter te vernietigen en opnieuw rechtdoende, …

ECLI:NL:RBGRO:2004:AO6439 Volledige tekst uitspraak

 ·

Volledige tekst uitspraak; Verrijkte uitspraak; ECLI:NL:RBGRO:2004:AO6439 Inhoudsindicatie Verplaatsen waterleiding. Instantie Rechtbank Groningen c. De verkochte percelen zijn overgedragen bij transportakte van 13 oktober 2000, 2 augustus 2001 respectievelijk 10 april 2002. d. Ingevolge het bepaalde in de transportakten is op …

Uitspraken – rechtspraak.nl

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Het spoor van de Hoekse Lijn mag worden doorgetrokken tot op korte afstand van het strand in Hoek van Holland. Ook kan bij dat strand een nieuw eindstation worden gebouwd.

ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ PDF – docplayer.nl

1 ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ2505 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer / JE RK Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en familierecht Eerste aanleg – enkelvoudig Verzoek machtiging gesloten jeugdzorg verleend ondanks dat betrokkene niet kort tevoren door …

LJN AB1309, jurisprudentie Algemene bijstandswet (Abw)

Het geschil is behandeld ter zitting van de enkelvoudige kamer van de rechtbank van 9 maart 2001. Eiseres is aldaar in persoon verschenen en is bijgestaan door de heer J.W.C. de Boer. Verweerders hebben zich doen vertegenwoordigen door mr.

ECLI:NL:RBGRO:2011:BV1384 LJN BV1384, Rechtbank …

Rechtbank Groningen ECLI:NL:RBGRO:2011:BV1384, 115781 – HA ZA 10-70, Civiel recht, 21-12-2011, Bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van de bestuurder van de beherend vennoot van een commanditaire vennootschap jegens een aantal deelnemers, onder meer vanwege het niet-naleven van boekhoud- en …

Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 maart 2018) uitspraak gedaan in een zaak over een exploitatieplan. In een exploitatieplan staan de kosten die grondeigenaren aan de gemeente moeten betalen in verband met de ontwikkeling van een gebied binnen een gemeente. Volledige tekst van de uitspraak…

Rechterlijke uitspraken en jurisprudentie Rechtbank

 ·

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie van Rechtbank Groningen door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

De twee Armeense kinderen uit Amersfoort mogen niet …

Volledige tekst van de uitspraken Lees hier de volledige tekst van de uitspraak over de asielaanvraag met zaaknummer 201806190/1. Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de voorzieningenrechter met zaaknummer 201806403/1.

ECLI:NL:RBNHO:2017: PDF – docplayer.nl

1 ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB – 16 _ 4345 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste aanleg – enkelvoudig Huurtoeslag. Het niet volledig voldoen van de verschuldigde huurprijs betekent in dit geval niet dat eiser daarom …

About: qvsr