ECLI:NL:RBROT:2014:3333 Volledige tekst uitspraak

ECLI:NL:RBROT:2014:6326 Volledige tekst uitspraak

 ·

Volledige tekst uitspraak; Verrijkte uitspraak; ECLI:NL:RBROT:2014:6326 een recht op een zaak of een recht op het al dan niet volledige rendement in geld of een gedeelte van de opbrengst van een zaak, niet zijnde een product als bedoeld in de onderdelen b tot en met h van de definitie van financieel product in dit artikel, welke anders dan

ECLI:NL:RBROT:2014:1373 Volledige tekst uitspraak

 ·

Volledige tekst uitspraak; Verrijkte uitspraak; ECLI:NL:RBROT:2014:1373 Inhoudsindicatie Eiseres heeft de minister van EZ verzocht handhavend op te treden tegen het niet naleven van etiketteringsvoorschriften door een concurrent en heeft beroep ingesteld wegens niet tijdig beslissen. De rechtbank is onbevoegd omdat geen …

EJEA ECLI:NL:RBROT:2015:7708 Rechtbank Rotterdam …

pagina 1 van 6 Zoekresultaat – inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 maart 2018) uitspraak gedaan in een zaak over een exploitatieplan. In een exploitatieplan staan de kosten die grondeigenaren aan de gemeente moeten betalen in verband met de ontwikkeling van een gebied binnen een gemeente. Volledige tekst van de uitspraak…

Bed-bad-brood-uitspraken Centrale Raad van Beroep …

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht doet op donderdag 26 november 2015 om 9:30 uur in het openbaar uitspraak in bodemprocedures over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. In deze zaken hebben uitgeprocedeerde vreemdelingen de gemeente Amsterdam verzocht hen opvang te bieden op grond van de Wet …

Volledige tekst troonrede Prinsjesdag 2017 | NU – Het

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag het parlementaire jaar geopend met het uitspreken van de troonrede. Lees hier de volledige tekst van de troonrede.

Uitspraken – vertrouwenslieden.nl

Van iedere uitspraak is een samenvatting gemaakt, de volledige tekst van iedere uitspraak kan worden gedownload. Ook uitspraken van voorgangers van de LCvV (dus van voor 2007) kunnen van belang zijn voor de uitleg van de Wmcz.

Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees …

De ene uitspraak gaat over veehouderijen waarvoor op basis van het PAS natuurvergunningen zijn verleend. In die uitspraak wordt onder meer gevraagd of het PAS op grond van de Europese Habitatrichtlijn mag worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen. Volledige tekst uitspraken. Lees de volledige tekst van de uitspraak …

About: qvsr