ECLI:NL:RVS:2015:1088, Raad van State, 201402068/1/R1

Uitspraak 201402068/1/R1 | Raad van State

201402068/1/R1. Datum uitspraak: 8 april 2015. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak in het geding tussen: 1. [appellant sub 1] en anderen, wonend onderscheidenlijk gevestigd te Saasveld, gemeente Dinkelland, 2. [appellant sub 2A] en [appellante sub 2B], beiden wonend te [plaats], (hierna tezamen …

Uitspraak 201401680/1/R1 | Raad van State

De Afdeling ziet aanleiding de raad met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb op te dragen om binnen 8 maanden na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen is overwogen onder 6 tot …

/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:706 – PDF

1 TBR 2015/87 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 11 maart 2015, No /1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:706 (Buitenring Parkstad Limburg) (Mr. Th.C. van Sloten

ECLI:NL:RVS:2015:344 Volledige tekst uitspraak

 ·

Raad van State, 11-02-2015 / 201401955/1/R1. Referenties vakliteratuur; Volledige tekst uitspraak; Verrijkte uitspraak; ECLI:NL:RVS:2015:344 Inhoudsindicatie Bij besluit van 17 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Delden-Noord, herziening Peperkampweg” vastgesteld.

ECLI:NL:RVS:2017: PDF – docplayer.nl

1 ECLI:NL:RVS:2017:1318 Instantie Raad van State Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie /1/A2 Bestuursrecht Hoger beroep Bij besluit van 21 augustus 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de voorschotten huurtoeslag en zorgtoeslag voor heel 2015 en het voorschot kindgebonden budget voor de periode vanaf 1 april tot 31 december 2015 …

[PDF]

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 11 …

493 – nr. 5 | mei 2015 Tijdschrift voor Bouwrecht JURISPRUDENTIE TBR 2015/87 Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 11 maart 2015, No. 201207642/1/R1, ECLI:NL:RVS:2015:706 (Buitenring Parkstad

AbRS 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:845, Geen …

Voorts was ten tijde van de indiening van het verzoek om een tegemoetkoming in planschade het nieuwe bestemmingsplan al in werking getreden en was het hier van belang zijnde gedeelte van het nieuwe bestemmingsplan ook al rechtens onaantastbaar geworden bij uitspraak van de Afdeling van 4 augustus 2010 in zaak nr. 200908404/1/R1.

ECLI:NL:RVS:2015:3578 SAMENVATTINGEN, …

Raad van State rekent op gemiddelde winter, draait gaskraan dicht (18-11-2015) De gaskraan in Groningen moet verder dicht. Dat heeft de Raad van State bepaald. De minister is bij het bestreden besluit ten onrechte van de gasbehoefte uitgegaan waarvan sprake zou zijn tijdens een koude, in plaats van een gemiddelde winter. Bij het beoordelen van

About: qvsr