Hof: opsluiten migrant met inreisverbod mag [Archief]

Hof: opsluiten migrant met inreisverbod mag | …

Een migrant die terugkeert naar een Europees land dat hem eerder heeft uitgezet mag gevangen worden gezet. Dat heeft het Hof van Justitie …

Strafbaarstelling illegaal verblijf via het inreisverbod

Actualiteit Strafbaarstelling illegaal verblijf via het inreisverbod mag niet meer. Sinds de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Ouhrami in de zomer van 2017 mag verblijf met een inreisverbod niet meer bestraft worden als de betrokkene niet uit Nederland is …

Trumps inreisverbod: het perfecte angstsymbool – De …

In een Federaal Hof van Beroep in San Francisco hebben drie rechters net geoordeeld dat Trump ‘zijn’ inreisverbod niet mag handhaven. Dat was in de praktijk al opgeheven na een beslissing van

Europees Hof beslist: ‘illegalen’ mogen niet zomaar

Nee mensen opsluiten die een beter leven zoeken kan niet. Mensen stoppen aan de grenzen word gek genoeg gezien als facisme maar dit niet. Als we deze mensen, en miljoenen in de komende 20 jaar die op zoek.zijn naar een beter leven, welkom willen heten dan moeten we per direct de welvaartsstaat afschaffen.

Het perfecte symbool – De Standaard

In een federaal hof van beroep in San Francisco hebben drie rechters net geoordeeld dat Trump ‘zijn’ inreisverbod niet mag handhaven. Dat was in de praktijk al opgeheven na een beslissing van

‘Frankrijk mocht illegaal reizende migrant niet opsluiten

Frankrijk mag migranten die illegaal de Europese Unie betreden en doorreizen naar Frans grondgebied niet opsluiten. Dit heeft het Hof van Justitie dinsdag bepaald. Het Europese hof oordeelde over de zaak van de Ghanese Selina Affum. De vrouw reisde in maart 2013 vanuit België naar Groot-Brittannië

Nieuw Belgisch inreisverbod. Is er een verschil met dat

Het inreisverbod belet wel dat iemand zich inschrijft in een gemeente of per trein of vliegtuig naar ons land reist, maar met de auto kan iemand natuurlijk makkelijk het inreisverbod negeren.

[PDF]

Onderzoeksrapport – Stichting LOS

HvJ :Hof van Justitie van de Europese Unie IND :Immigratie- en naturalisatiedienst Een inreisverbod moet tegelijkertijd met het terugkeerbesluit worden gegeven of naar als de migrant voor de duur van het inreisverbod buiten de EU verblijft dan kan het inreisverbod worden beëindigd.

Migranten zonder verblijfsrecht – …

Iemand opsluiten mag daarom alleen met een goede reden. Volgens internationaal recht mag detentie van vreemdelingen alleen als uiterst middel; als het niet anders kan en alle minder ingrijpende middelen zijn uitgeput.

UITSPRAAK over Somalië, zwaar inreisverbod, intrekking

In dit geval heeft verweerder bij het opleggen van het inreisverbod ten onrechte uitsluitend gekeken naar het delict dat eiser in het verleden heeft gepleegd en de overige door het Hof aangegeven omstandigheden, zoals …

About: qvsr