Instructie voor de ontwikkeling van conceptuele kennis over logica.

Instructie voor de ontwikkeling van conceptuele kennis

Instructie voor de ontwikkeling van conceptuele kennis over logica. By Tessa H.S. Eysink, A.W. Lazonder and J.J. van Merriënboer …

[PDF]

Kennis over het uitbreiden van kennis: …

instructie gericht op de ontwikkeling van metacognitie. In deze secties worden ontwerpregels geformuleerd voor onderwijs gericht op de ontwikkeling van metacognitie. Tenslotte volgt in de Net zo is de samenhang van de vakinhoud een soort conceptuele kennis, maar ook

Kennis over uitbreiden van kennis: metacognitieve

Daarna volgen de resultaten van onderzoek naar toestanden in de ontwikkeling van metacognitie. Vervolgens en naar de elementen in succesvolle instructie gericht op de ontwikkeling van metacognitie. In deze secties worden ontwerpregels geformuleerd voor onderwijs gericht op de ontwikkeling van metacognitie.

(PDF) De ontwikkeling van conceptuele samenhang …

 ·

De ontwikkeling van conceptuele samenhang . is een module voor 4-havo ontwikkeld over . de kennis van leerlingen wordt verzameld, in .

[PDF]

Toetsen van denkvaardigheden en conceptuele …

We presenteren de ontwerpregels voor de ontwikkeling van gericht te werken aan het opbouwen van kennis over vraagstukken die denkvaardigheden positief b ijdragen aan de ontwikkeling van deze vaardigheden (o.a. Stoel, van Drie & van …

Kennis over het uitbreiden van kennis: Metacognitieve

Toestanden in de ontwikkeling van metacognitie Om de eerste vraag, over de mogelijke toestanden in de ontwikkeling van metacognitie, te beantwoorden kregen eerstejaars studenten Elektrotechniek opgaven over het weer (bekende vakinhoud) en de werking van de oscilloscoop (minder bekende vakinhoud).

[PDF]

De weg naar transfer: een concept– en context- …

leerlingen over conceptuele kennis beschik-ken als gevolg van lessen economie, kunnen gegeven hoe de ontwikkeling van kennis, inte-resse en strategiegebruik is in de drie fasen. de twee belemmeringen voor transfer. De kennis van een concept is afgebeeld als on-

De kennis van het programmeren | Meesterschap

Bij de strategische kenniscomponent gaat het om het analyseren van een probleem om vervolgens met behulp van de syntactische en conceptuele kennis een zo efficiënt mogelijke oplossing voor het probleem te creëren.

Leren en Instructie Flashcards | Quizlet

Iets gaat de leerling in en er komt iets uit, wat er in de black box gebeurt wordt niets over gezegd in dit model. Verklaring voor leerproblemen = aangeboden instructie had niet het gewenste effect/uitkomst.

Uit de comfortzone | OMO Script

Hier horen voor ons nieuwe eisen bij, zoals het beheersen van de generieke kennisbasis die beschrijft over welke conceptuele kennis voor het beroepsdeel (ook wel ‘meesterschap’ genoemd) een startbekwame tweedegraads docent moet beschikken, én het kunnen beoordelen van deze kennis en vaardigheden zoals de student die laat zien.

About: qvsr