Jezelf zijn in het verpleeghuis

Jezelf zijn in het verpleeghuis – SCP

Daarom brengt het SCP op Valentijnsdag een beleidssignalement uit over intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder ouderen in instellingen. Op basis van eerder verzamelde data ‘ Ouderen in instellingen 2015 ’ schetsen we …

Meeste bewoners ervaren voldoende ruimte voor …

Dit blijkt uit de publicatie Jezelf zijn in het verpleeghuis. Intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Een op de zeven ondervraagde bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen (15%) mist romantisch of seksueel contact. Dat percentage ligt op 25% onder mannen en 85-‘ers.

Publicatie: Jezelf zijn in het verpleeghuis – Waardigheid

Over intimiteit en seksualiteit bij ouderen wordt vaak ‘lacherig’ gedaan. Er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf.

Nieuws: Jezelf-zijn-in-het-verpleeghuis, Amstelveen

Dat zegt ANBO in reactie op de publicatie Jezelf zijn in het verpleeghuis. Intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen (pdf 45 pagina’s) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die …

Beleidssignalement Jezelf zijn in het verpleeghuis

Beleidssignalement Jezelf zijn in het verpleeghuis Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) draagt graag een steentje bij aan de kennisbasis omtrent seksualiteit en ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Jezelf zijn in het

Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het beleidssignalement aan van het SCP, getiteld ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ over intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Verschil tussen ziekenhuis en verpleeghuis 2018

Het belangrijkste verschil tussen hospice en verpleeghuis is hun bewoners of patiënten; Verpleeghuizen zijn voornamelijk gericht op oudere mensen, terwijl de hospicezorg zich terminaal ziek heeft. T hier zijn veel andere verschillen tussen hospice en verpleeghuis.

[PDF]

Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Cultureel Planbureau (SCP) het beleidssignalement ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ uit. In dit document komen bewoners van verpleeg- en verzorgingshui-zen aan het woord over intimiteit, seksualiteit en diversiteit. Inleiding Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van verpleeghuisbe-woners.

About: qvsr