Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking :: Rechtenforum.nl

Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde …

Een actie o.g.v. onverschuldigde betaling strekt to ongedaanmaking van een zonder rechtsgrond verrichte prestatie, een actie o.g.v. ongerechtvaardigde verrijking tot vergoeding van schade (doorgaans misgelopen rente).

Verjaringstermijn vordering waterleiding :: Rechtenforum.nl Feb 09, 2008
Rechtenforum.nl :: Ongerechtvaardigde verrijking

Weitere Ergebnisse anzeigen

Ongerechtvaardigde verrijking | Wet & Recht

Goede voorbeelden hiervan zijn de onrechtmatige daad, de onverschuldigde betaling en het onderwerp van dit artikel: ongerechtvaardigde verrijking. Hierna zal worden beschreven wat ongerechtvaardigde verrijking precies is en zal een voorbeeld worden gegeven van ongerechtvaardigde verrijking.

Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde …

De verhouding tussen verschillende bronnen van verbintenissen neemt in deze studie een centrale plaats in. Het gaat in het bijzonder om de verhouding tussen art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking), art. 6:203 BW (onverschuldigde betaling) en art. 6:162 BW (onrechtmatige daad).

Onverschuldigde betaling | Wet & Recht

Ook wanneer er een prestatie ‘van andere aard’ is verricht zonder rechtsgrond is er sprake van onverschuldigde betaling en dus van een recht op ongedaanmaking van de prestatie. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het schilderen van een huis.

Verbintenis uit de wet – Wikipedia

Ongerechtvaardigde verrijking lijkt op onverschuldigde betaling. Bij onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW) is er sprake van twee partijen, diegene die heeft betaald vordert terug van degene aan wie hij onverschuldigd heeft betaald.

Wederkerige overeen- komst koop, huur: Eenzijdige overeen- komst , schenking
[PDF]

Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde …

Causaal verband tussen het verlies en de verrijking 3. Goede trouw van de verweerder Montchrestien, 1991, p. 845, nr. 713. Zie ook G. HAMACKER, Onverschuldigde betaling, Deventer, Kluwer, 1970, 150-151. vordering uit ongerechtvaardigde verrijking een

Alles over Rechten – Ongerechtvaardigde verrijking

Een vordering op grond van onverschuldigde betaling heeft ongedaanmaking van een handeling (bijvoorbeeld de betaling van een eerder betaalde rekening) tot doel. Een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking leidt tot vergoeding of compensatie van het nadeel van de één met als maximum de verrijking van de ander.

Ongerechtvaardigde verrijking onderhuurder door …

Ongerechtvaardigde verrijking en abstracte schadebegroting De Hoge Raad kiest dus, anders dan het hof en Advocaat-Generaal Wissink, voor abstracte begroting van de door Credit Suisse ten gevolge van de verrijking van Subway geleden schade.

[PDF]

ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING IN DRIE …

ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING IN DRIE-PARTIJEN-VERHOUDINGEN door Eric DIRIX zijn de artikelen 1235 en 1377 B.W. (onverschuldigde betaling). Ook de zaakwaarneming is hierop gelnspireerd. Geen wonder overigens dat aanvankelijk de gevallen van ongegronde verrijking door verrijking en verarming correleren. …

Ongerechtvaardigde verrijking – Danny Mekić

Ik heb meer moeite met hun handelswijze, de intimidatie van de deurwaarder en de verdubbeling van het bedrag dan het eventueel terug betalen van de onverschuldigde betaling, als hun in hun recht staan dan hebben ze daar ook recht op.

About: qvsr