Op de agenda van de raad 19 december

Op de agenda van de raad 19 december – Nieuws – …

De raad bespreekt deze onderwerpen op 19 december 2017 om 20.00 uur in de besluitvormende raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis.

Gemeente Buren – De raad vergadert op 19 december …

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 december vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen raad en het college van b en w, gevolgd door het vragenkwartiertje.

Agenda van de raadsvergadering De raad debatteert

Agenda van de raadsvergadering De raad debatteert. Op maandag 4 december is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Schonckzaal informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden.

[PDF]

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR …

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige termijnuitbreiding van 31,11 EUR. 5. AGENDA: (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN – LASTENBOEK OPMAAK …

Inspraakbijeenkomst 31 december 2019 19:30:00

Inspraakbijeenkomst 31 december 2019 19:30 uur. Fictieve vergaderavond. Hieronder vindt u onderwerpen waarover u uw mening kunt geven. Afhankelijk van aanmeldingen voor inspraak wordt een onderwerp op een agenda geplaatst.

[PDF]

Katrien Aerts, secretaris VERGADERING VAN DE …

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikelen 51,52 en 161; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

De Raad: In Antwoord op Enkele Vragen / 25 september …

De Raad: In Antwoord op Enkele Vragen / 25 september 2018 / Ron Head De Raad. Jullie groei is onze agenda. De meesten van jullie sluiten zich daarbij aan. Laten we er instappen. Zullen we? 19 december – 26 december (2) 12 december – 19

De raad vergadert op 20 december 2017 – …

De raad vergadert op 20 december 2017 (20-12-2017) Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur. De agenda staat op de site van de gemeenteraad. Raadsvergadering live volgen. U kunt deze vergaderingen live meekijken en -luisteren via onze webcast. Ook na afloop kunt u de vergaderingen terugkijken.

About: qvsr