‘Rotterdammers in problemen door trage gemeente’

‘Sociale dienst brengt Rotterdammers in problemen

Dat inwoners niet op tijd geholpen worden, levert ook kosten op voor Rotterdam. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over een bijstandsaanvraag, of te laten weten dat dit niet op tijd lukt. Als dit niet gebeurt, kan de aanvrager de gemeente in gebreke stellen. Die heeft dan nogmaals twee weken de tijd.

Werkloze Rotterdammers ontevreden over hulp …

Werkloze Rotterdammers die vorig jaar een baan wisten te bemachtigen zijn erg negatief over de hulp die zij daarbij kregen van de gemeente Rotterdam.

Drie ton boete Rotterdam voor te trage sociale dienst

De gemeentelijke ombudsman constateert dat Rotterdammers door de lange wachttijden nog altijd diep in de financiële problemen komen.

Rotterdammers wachten lang op hulp wijkteams – …

De gemeente is het echter grotendeels oneens met de conclusies van de rekenkamer. De problemen van Rotterdammers die om hulp vragen – zoals opvoedproblemen, geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, ouderdomsproblemen of schuldproblemen – zijn vaak al ernstig opgelopen als ze bij een wijkteam worden aangemeld.

Profielen en persona’s voor Rotterdammers met een

Bovendien zijn we vanuit Gemeente Rotterdam nauw betrokken bij de totstandkoming van een nieuw IT-systeem dat door de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht gezamenlijk wordt ontwikkeld. Dit systeem wordt de basis van de begeleiding van werkzoekenden in alle vier de gemeenten.

(Oproep aan vrijwilligers) Project Trage Wegen

Mits akkoord van de stad gaan wegspotters minstens één keer per seizoen de trage wegen controleren om eventuele problemen te melden via een app. Ze zullen herkenbaar zijn aan een badge. Een eerste pilootproject werd succesvol afgerond in 2014/2015, zodat de expertise aanwezig is.

27.000 Rotterdammers worstelen met torenhoge …

Mar 03, 2017 · Rotterdam telt 27.000 mensen met hoge schulden die alleen maar verder oplopen. De gemeente stuurt aan op zelfredzaamheid bij het oplossen van de schulden, maar dat verergert de problemen juist.

PvdA: collectieve zorgverzekering voor alle …

Probleem is wel dat nu al bijna de helft van de Rotterdammers in aanmerking komt voor de polis. Toch maken niet meer dan 56 duizend mensen gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente.

[PDF]

5177-a.Feitenkaart Rotterdammers over hun stad

Overige problemen 14% 12% 12% 15% 19% 18% 22% 22% 18% 24% lw.o.uchtvervuiling, milieu 7% 5%3% 4% 7 %10 gemeente / overheid algemeen 3% 4% 7% 5% 10% 9% 9% 9% 5% 4% onderwijs . . . . 3% 2% 4% 2% 3% 3% Al vele jaren wordt aan de Rotterdammers gevraagd wat de belangrijkste problemen in Rotterdam zijn die …

Rekenkamer slaat alarm: Rotterdammers moeten te lang

Rotterdammers die kampen met problemen zoals schulden, huiselijk geweld en moeilijk opvoedbare kinderen, krijgen pas hulp als die hopeloos zijn opgelopen. De wijkteams die deze mensen moeten

About: qvsr