Schriftelijke vragen inzake de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Schriftelijke vragen inzake de tegemoetkoming voor

Schriftelijke vragen inzake de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Geachte college, Het Nibud heeft in opdracht van leder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking, onderzoek gedaan naar de zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten.

Schriftelijke vragen OpsterLanders: Tegemoetkomingen …

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (Art. 39 Reglement van Orde) Onderwerp: Tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten Datum: 13 november 2015 Indiener: Johan Sieswerda, raadslid fractie OpsterLanders Inleiding: Uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) onder alle 393 gemeenten is gebleken dat de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten …

Beantwoording schriftelijke vragen over chronisch zieken

Op 13 november 2015 heeft de fractie van Opster L anders een aantal vragen gesteld over tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten. In deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming in de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten geïntroduceerd. Deze regeling zal de op dit moment in de inkomstenbelasting bestaande buitengewone uitgavenregeling vervangen die per 1 januari 2009 zal vervallen. De

Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch …

Toezending van de tweede voortgangsrapportage Wtcg zoals toegezegd bij de behandeling van 31 706, Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten…

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over …

Uiteraard is het mogelijk de extra gemeentelijke gelden voor compensatie van koopkrachtverlies van chronisch zieken en gehandicapten onder te brengen bij de bijzondere bijstand en de tegemoetkoming die nu 125, – per jaar bedraagt te verhogen.

Vragen over tegemoetkoming zieken en gehandicapten

Afschaffing Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. De fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten blijft in aangepaste vorm bestaan, net als de bijbehorende tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten.

Chronisch zieken en gehandicapten – ChristenUnie.nl

Samenvatting. De ChristenUnie heeft ingestemd met de bezuiniging op de algemene tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten omdat uit de praktijk blijkt dat de compensatie voor extra kosten met de huidige regelingen bij de verkeerde mensen terecht komt.

About: qvsr