SoortenBank.nl : Grutto

SoortenBank.nl : Grutto – Limosa limosa

Grutto Vogelgroep: Steltlopers Veldkenmerken. 41 cm. Verschilt van Rosse Grutto door langere rechte snavel, langere poten die duidelijk buiten staart uitsteken in vlucht, witte staart met brede zwarte eindband, brede witte vleugelstreep en slankere lichaam.

SoortenBank.nl : Startpagina

Welkom op SoortenBank.nl!. Deze site bevat informatie over duizenden verschillende soorten dieren, planten en paddenstoelen die in Nederland voorkomen.

Ooievaar · Zoeken · Soort Identificeren · Paddenstoelen · Dieren · Wilde Eend

Grutto – vogelvisie.nl: Alle vogels van Nederland

Met de kenmerkende roep is de grutto in veel Nederlandse weiden een kenmerkende vogel. De grutto heeft lange poten en zoekt zijn voedsel voornamelijk in …

Grutto – Wikipedia

De grutto (Limosa limosa) is een weidevogel uit de familie strandlopers en snippen (Scolopacidae) van de orde steltloperachtigen (Charadriiformes). De grutto was in de 20ste eeuw een algemene weidevogel , maar gaat sinds de eeuwwisseling door habitatverlies snel achteruit.

Orde: Charadriiformes (Steltloperachtigen)

Rosse grutto – vogelvisie.nl: Alle vogels van Nederland

Omschrijving De rosse grutto lijkt sterk op de gewone grutto, maar is te onderscheiden door de kortere poten en vooral door de zwarte bandering op de staart.In de vlucht is de rosse grutto te onderscheiden van de gewone grutto door het ontbreken van een witte vleugelstreep en doordat de poten nauwelijks voorbij het lichaam reiken.

Grutto (Limosa Limosa) – IVN Vecht & Plassengebied

Grutto’s zijn dè ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. Nergens ter wereld is deze van oorsprong op riviergraslanden en hoogvenen broedende vogel zo talrijk als in de contreien van oer-vaderlandse dorpen als Broek-in-Waterland of St. Nicolaasga.

Grutto – WikiVisually

Grutto’s pikken in Nederland soms wel 1200 emelten per dag uit het weiland, tot vreugde van veehouders. In zijn overwinteringsgebied in Afrika (Guinee-Bissau) eet hij rijst op de plaatselijke rijstvelden. Voortplanting . De grutto SoortenBank.nl beschrijving, afbeeldingen en geluid;

Grutto – 16 definities – Encyclo

Grutto De grutto, een typische weidevogel, is een van de grootste steltlopers. De grutto dankt zijn naam aan zijn baltsroep: `to-gruut-, to-gruut`. De vogel broedt in …

Betekenis Grutto

Bron: soortenbank.nl: 5. 0 0. Grutto Grutto’s zijn dè ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. Nergens ter wereld is deze van oorsprong op riviergraslanden en hoogvenen broedende vogel zo talrijk als in de contre [..]

Rosse grutto – Wikipedia

De rosse grutto, die als trekvogel zowel in Afrika als in de Waddenzee overwintert en broedt in Noord-Scandinavië en Siberië, is praktisch het hele jaar door in de Waddenzee en het Deltagebied in Zeeland te vinden. Er is wel een uitgesproken seizoenspatroon. SoortenBank.nl. “Rosse Grutto (Limosa lapponica)”.

Stam: Chordata (Chordadieren)

About: qvsr