Uitspraak 201506305/1/R2

Uitspraak 201506305/1/R2 | Raad van State

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in onder meer de uitspraak 16 juli 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD7388, stelt artikel 3:15, eerste lid, van de Awb slechts geringe eisen aan de inhoud van een zienswijze. De brief van 1 november 2014 van VBW en KNNV is, naar uit de inhoud blijkt, een reactie op het ontwerpbesluit van het college.

Zoeken in uitspraken | Raad van State

Zoekt u een concrete uitspraak, waarvan u het zaaknummer weet, vul dan in het zoekveld alleen dit zaaknummer in. Bijvoorbeeld: 201210321/1. Zoeken naar meerdere uitspraken Kent u het zaaknummer niet of wilt u zoeken naar meerdere uitspraken met hetzelfde onderwerp, dan krijgt u het beste resultaat als u zoektermen gebruikt.

[PDF]

ONTWERPBESLUIT WET NATUURBESCHERMING …

vernietigd (uitspraak van 17 augustus 2016, kenmerk 201506305/1/R2). Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een (nieuwe) passende beoordeling opgesteld, welke wij op 2 januari 2018 hebben ontvangen.

Rechtspraak – Recht.nl

 ·

237 Raad van State, 03-02-2016 / 201410183/1/R4 523 Raad van State, 02-03-2016 / 201507707/1/A4 558 Raad van State, 02-03-2016 / 201504964/1/R2

About: qvsr