Voorzieningen rechter oordeelt; Privacy niet in het geding bij Stichting Benchmark GGZ

Stichting Benchmark GGZ mag doorgaan met huidige …

In een kort geding moet de rechter vaststellen of de eis van de belangenorganisaties en zorgcliënten hoogstwaarschijnlijk ook in een bodemprocedure toewijsbaar zal zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat in deze zaak niet vastgesteld kon worden dat de gegevens wel onder de wet vielen.

ZN: Privacy niet in het geding bij SBG | MedicalFacts.nl

De zorgverzekeraars zijn blij dat de voorzieningenrechter heeft bevestigd dat de privacy van patiënten en cliënten bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) is gewaarborgd.

‘Privacy in geestelijke zorg in geding’ – NRC

Hij is, zo schreef hij, net als andere psychologen en psychiaters per 2017 verplicht om de uitkomsten van vragenlijsten uit patiëntendossiers te delen met de zogeheten Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Bizarre uitspraak namens SBG tijdens kort geding over

Het toestemming vragen is bij het verzamelen van de ROM-data door de SBG niet gebeurd, waardoor zelfs de minister van VWS moest erkennen dat zoiets niet legitiem is. Het is een recht van de patiënt om te weigeren toestemming te geven om ROM-data van hem/haar naar de SBG te sturen. De uitspraak namens de SBG ontkent het bestaan …

Wanneer is er sprake van herleidbaarheid van …

De rechter stelt dat dit niet is uitgesloten maar dat dit bij de huidige stand van zaken onvoldoende aannemelijk is om daarop in kort geding vooruit te lopen. Het antwoord op deze vraag vergt een gedetailleerde beoordeling, zo stelt de voorzieningenrechter.

Uitspraak in kort geding over registratie ROM-gegevens

De rechter stelt ook dat voor een definitief oordeel diepgaander onderzoek nodig is. Eisende partijen stellen dat in de gegevensregistratie niet wordt voldaan aan de WBP; met het kort geding wilden zij SBG laten stoppen met de huidige vorm van registreren.

Actueel – GGZ Nederland

Afgelopen woensdag deed de voorzieningenrechter uitspraak in het kort geding dat was aangespannen tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG). De rechter oordeelde dat de eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de privacy is geschonden en dat de gegevensregistratie onder de We

LVVP | Nieuws

De voorzie ningenrechter deed onlangs uitspraak in een kort geding om vast te stellen of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) bij de registratie van ROM-gegevens dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De rechter oordeelt dat in deze zaak niet vastgesteld kan worden dat de gegevens onder de WBP vallen.

IT & Recht | Gegevensregistratie GGZ valt niet onder …

Stichting Benchmark GGZ vindt dat de gegevens die zij verwerkt (waar geen namen in staan) niet onder die wet vallen, omdat ze niet op individuele personen herleidbaar zijn. Dat is wel het geval als geregistreerde gegevens toch op individuen herleidbaar zijn door de gegevens met andere informatie te combineren.

Psychologie | Stichting Benchmark GGZ mag doorgaan …

Stichting Benchmark GGZ vindt dat de gegevens die zij verwerkt (waar geen namen in staan) niet onder die wet vallen, omdat ze niet op individuele personen herleidbaar zijn. Dat is wel het geval als geregistreerde gegevens toch op individuen herleidbaar zijn door de gegevens met andere informatie te combineren.

About: qvsr