Wijziging Wet minimumloon

Wetsvoorstel herziening Wet minimumloon – …

Wetsvoorstel herziening Wet minimumloon (inclusief Memorie van Toelichting) Wetsvoorstel voor het wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere …

Wijzigingen Wet Minimumloon en – nbbu.nl

Wijziging minimumjeugdloon per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 is het minimumjeugdloon gewijzigd. Het wettelijk minimumjeugdloon heeft als doel het bieden van een minimumrechtsbescherming voor alle jeugdige werknemers.

Wijziging van de Wet minimumloon en …

34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en …

171205_Wijziging wet Minimumloon per 1 januari 2018 …

Wijziging Wet Minimumloon per 1 januari 2018 05-12-2017. Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (hierna: Wml). De wetswijziging heeft gevolgen voor iedereen die tegen beloning arbeid …

Wijzigingen Wet minimumloon en minimum …

Jun 14, 2017 · De WAS is bedoeld om zorg te dragen voor een betere naleving van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Onder meer door constructies aan te pakken die zijn opgezet om die wet- en regelgeving te omzeilen. Denk hierbij aan het betalen van een salaris dat ligt onder het wettelijk minimumloon.

Autor: Ilma Vanaalst

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de …

Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

Drie ingangsdata voor wijzigingen Wet minimumloon

De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gepubliceerd. De laatste wijziging wordt per 1 januari 2019 van kracht. Per die datum moeten werkgevers voor meerwerk en overwerk altijd het minimumloon betalen, tenzij de cao toestaat dat ze anders afspreken.

Wijziging Wet minimumloon per 1 juli 2017: wat …

Echter, door de wijziging van het minimumloon ten aanzien van de meeruren is dit in sommige sectoren niet meer interessant aangezien daar vaak het minimumloon betaald wordt aan de werknemers. Er is dan geen mogelijkheid meer om deze meeruren uit te ruilen. Compensatie. De wijziging van het minimumloon is kostenverhogend voor de …

wetten.nl – Regeling – Wet minimumloon en

Vergelijken van “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag”, inwerkinggetreden op 01-07-2017, met versie die inwerking is getreden op .

Minimumloon en minimumjeugdloon wijzigen per 1 …

Deze wijziging is in de Staatscourant van 17 oktober 2017 gepubliceerd. Zie ook Minimumloon en minimumjeugdloon omhoog per 1 juli 2018 Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018:

About: qvsr